• • Định mức: 7.2 / 17.5 / 24/36 / 40.5kV

  • Máy cắt chân không MV thế hệ mới LS

  • Công suất phá vỡ định mức: lên tới 50kA

  • Có sẵn khoang CB (loại hộp tín dụng)

  • Đầy đủ các phụ kiện an toàn

  • Tiêu chuẩn: IEC62271-100

  • Giấy chứng nhận: Kema, KERI