• • Phạm vi ampe 6 ~ 800A

  • Cải thiện bảo vệ hồ quang từ cấu trúc kín

  • Kết hợp với rơle quá tải Phạm vi cài đặt: 0,1 ~ 95A

  • Nâng cấp độ tin cậy dòng điện thấp ở điện áp thấp DC24V 10mA -> DC 17V 5mA

  • Nâng cấp điện áp cách điện định mức 6kV -> 8kV trên 40AF

  • Nâng cấp xung chịu được điện áp – 690V -> 1.000V trên 40AF

  • Gắn MMS trực tiếp dưới 40AF