Quyền lợi nhân viên

  • – Bảo hiểm y tế quốc gia

    – Bảo hiểm tai nạn theo luật định

    – Bảo hiểm xã hội

    – Thời gian làm việc  từ thứ Hai – thứ Sáu (8:00 – 17:00) , thứ Bảy (8:00 – 12:00)

    – Lương thưởng và các phúc lợi khác