• ACB Metasol cung cấp khả năng phá vỡ hàng đầu trong ngành công nghiệp và một loạt các chức năng khác.

  • Dòng định mức (Trong): 630 ~ 6300AF, loại cố định / loại 3/3 cực

  • Công suất phá vỡ định mức (Icu = Ics): 75 (65) / 85 (70) / 100 / 120kA (ở 500VAC)

  • Khả năng phá vỡ tối đa: 120kA (6300AF ở 500VAC)

  • Công suất lớn khác nhau: 4.000AF (E / F / G, 85/100 / 120kA)

  • Phụ kiện đa dạng, phương thức kết nối và chuyển tiếp chuyến đi kỹ thuật số tùy chỉnh

  • Giấy chứng nhận và phê duyệt: IEC60947-1, 2 / KS, Kema, CE, JIS, JEC, GOST