Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Thái Sơn Bắc > Factory > Nhà máy TaeKwang Vina – Đồng Nai 2010