Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Thái Sơn Bắc > Factory > Nhà máy Regina Miracle International Việt Nam – Hải Phòng 2018