Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Thái Sơn Bắc > Factory > Nhà máy Vinfast Escooter – Hà Nội 2020