Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Thái Sơn Bắc > Factory > Nhà máy Vinsmart Hoà Lạc – Hà Nội 2019