Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Thái Sơn Bắc > Apartment > Chung cư The Terra An Hưng – Hà Nội 2020