Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Thái Sơn Bắc > Apartment > Chung cư Rose Town Ngọc Hồi – Hà Nội 2020