Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Thái Sơn Bắc > Apartment > Chung cư Tân Hoàng Cầu – Hà Nội 2019