• • Định mức: 3.6 / 7.2kV 200 / 400A

    • Dòng thời gian ngắn định mức: 6,3kA / 1 giây (đỉnh 16,4kA)

    • Tương thích hoàn hảo với các sản phẩm hiện có

    • Đa dạng hoá thiết bị an toàn theo định hướng khách hàng

    • Loại có thể tháo rời, cài đặt màn trập kim loại

    • Tiêu chuẩn áp dụng: IEC60470, IEC60282-1