Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Thái Sơn Bắc > Complex > Tổ hợp căn hộ Vinhomes Symphony Long Biên – Hà Nội 2020