Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Thái Sơn Bắc > Complex > Lanmark 81 – Vinhomes Central Park – HCM 2017