• Cáp đồng trục

    LS Cable & System Cabling Solutions cung cấp các cáp và kết nối đồng trục bền được thử nghiệm rộng rãi trong mọi điều kiện hiệu suất môi trường và điện mô phỏng đã biết. Điều này đảm bảo đáng tin cậy và không gặp sự cố khi đưa vào sử dụng.

    Cáp đồng trục của LS Cable & System được thiết kế và sản xuất với nhiều kích cỡ và vật liệu khác nhau, mỗi loại mang lại những lợi ích riêng cần thiết cho các ứng dụng vật lý, điện và các ứng dụng khác nhau. Các lựa chọn cáp đồng trục bao gồm băng thông rộng, video tương tự tiêu chuẩn, video chính xác cho analog và kỹ thuật số, RGB kèm theo, SVHS có độ uốn cao, bộ ba video, dỗ dành phù hợp và hơn thế nữa. Cáp đồng trục có tính năng tăng cường che chắn dưới nhiều dạng khác nhau để bão hòa tất cả.

    Coaxial Cable