Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Thái Sơn Bắc > Office building > Ngân hàng Đông Á Nguyễn Thị Minh Khai – TP.HCM 2013