• • Định mức: 15/24kV 630/200A

  • Chức năng: (2LBS + 1PF, 1LBS, 1PF)

  • Công suất hoạt động: DC 24V

  • 3 vị trí (bật, tắt, tiếp đất)

  • Để phân chia và chia nhánh

  • Bảo vệ tải và máy biến áp

  • Tiêu chuẩn áp dụng: IEC60265-1, 60129, 60298, 60694, 60056

Các sản phẩm khác